New! beritaskskl.com powered by mediaSKS 2012
Mesyuarat Agung PIBG, Kursus Gubal Soalan dan Program Pembangunan Ping-Pong 2012 <Click Here>

Selasa, 22 Februari 2011

Ujian Intervensi 2 dan Formatif 1


Ujian Intervensi 2 (tahun 6) dan Ujian Formatif 1 (tahun 2-6) telah bermula. Ujian intervensi 2 adalah kesinambungan dengan ujian intervensi 1 yang telah dijalankan pada tahun lepas. Ujian ini mengambilkira 5 subjek sahaja iaitu BM1, BM2, BI, Math dan Sains. Selain itu, ujian ini bertujuan untuk melihat pencapaian semasa murid dan membolehkan pihak jabatan dan sekolah melihat kesediaan murid untuk menduduki UPSR pada tahun ini.

Ujian formatif 1 pula dijalankan bertujuan untuk menilai penguasaan murid terhadap beberapa kemahiran awal yang telah dipelajari. matapelajaran yang terlibat adalah BM, Matematik, BI, Sains, Kajian Tempatan, Pendidikan Agama Islam dan Moral.