New! beritaskskl.com powered by mediaSKS 2012
Mesyuarat Agung PIBG, Kursus Gubal Soalan dan Program Pembangunan Ping-Pong 2012 <Click Here>

Selasa, 18 Januari 2011

Pembelajaran Interaktif zoom-a

Program pembelajaran interaktif zoom-a merupakan satu kaedah pembelajaran melalui internet yang dapat membantu murid-murid untuk membuat latihan di rumah atau di sekolah dengan mudah. Ini kerana, murid hanya perlu memilih sendiri soalan-soalan yang telah tersedia tanpa memerlukan bantuan guru. Soalan-soalan yang dijawab juga akan menerima jawapan atau maklum balas segera berkenaan jawapan yang dipilih serta markah akan diperolehi dengan kadar yang lebih pantas. Kaedah pembelajaran melalui internet ini juga memudahkan guru untuk menyediakan soalan ujian dan mudah untuk mengenalpasti pencapaian murid berdasarkan setiap ujian yang diberi.

Pembelajaran interaktif ini sangat membantu dalam meningkatkan prestasi murid dari semasa ke semasa. Tidak dinafikan pencapaian terbaik dalam UPSR 2010 juga adalah dibantu oleh program ini yang memberi peluang kepada murid untuk meneruskan ulangkaji pada saat-saat akhir peperiksaan dengan menyediakan pelbagai soalan-soalan klon. Walaubagaimanapun ia perlu digunakan dengan bijak bagi mendapatkan hasil yang terbaik antaranya mewujudkan jadual belajar, mengulangkaji atau melebihkan tumpuan pada soalan-soalan yang masih tidak dikuasai. Di samping itu, ibubapa juga perlu bertindak sebagai pemantau kepada pembelajaran anak-anak sepanjang menggunakan program ini agar mereka tidak berasa terabai dan lebih bersungguh-sungguh apabila mendapat dorongan daripada ibubapa sendiri.

Dalam tempoh sehingga akhir Januari ini, murid-murid akan ditaklimatkan berkenaan cara penggunaan zoom-a dan akan diberi password serta id sementara secara berperingkat-peringkat dimulai dengan murid tahun 6 sehinggalah murid tahun 2. Taklimat ini dijangka dapat diselesaikan sekurang-kurangnya pada awal bulan Februari 2011.